Tréninkový a bezpečnostní řád

 

v příloze naleznete soubor základních pravidel našeho sportovního oddílu. Prosíme o pečlivé prostudování těchto pravidel a poučení dítěte. Úhradou kurzovného stvrzujete, že jste se s nimi seznámili a že je akceptujete.

Tréninkový a bezpečnostní řád OSP Hodonín.pdf (213,7 kB)