Základní info, vize a poslání

Základní informace

Činnost našeho oddílu se datuje od poloviny 60 let, kdy plavci trénovali v bazénu v areálu hodonínské cihelny. V příštím roce tedy budeme slavit 55 let činnosti. S dokončením výstavby krytého plaveckého bazénu v roce 1983 došlo k přesunu do těchto prostor, kde plaveme dodnes. Do roku 2012 působil oddíl plavání pod hlavičkou TJ Slovan. V roce 2012 došlo k osamostatnění a založení samostatného občanského sdružení ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ HODONÍN (OSP Hodonín).

Mezi hlavní účely činnosti našeho spolku patří vytváření materiálních a organizačních podmínek pro sportovní činnost, především plavání. Plavecký sport má významný vliv na psychiku a rozvoj vlastností člověka, mezi něž patří vytrvalost, cílevědomost, zvyšuje se sebevědomí, učí se přemáhat pocit únavy. Plavání je jednou z biologicky nejúčinnějších forem tělesné aktivity. Podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla. Při soustavném výcviku má plavání jako jedna z forem vytrvalostního zatěžování organismu blahodárný vliv na zdravotní stav. Proto plavání jako oddychovou a doplňkovou činnost s oblibou volí i sportovci jiných sportovních odvětví a oceňují zejména jeho relaxační vliv pro zotavení z tréninkové únavy.

 

Vize a poslání našeho oddílu

Posláním našeho oddílu je rozvíjení obecné fyzické zdatnosti dětí a mládeže skrze plavání, čímž přispíváme k tvorbě moderní, kulturní a zdravé občanské společnosti. Jádrem činnosti je poskytování odborného vedení dětí a mládeže ve věku cca 5 - 18 ti let ve velmi širokém spektru výkonnosti. Smyslem je zajištění přístupu k různým výkonnostním úrovním co největšímu počtu dětí. Chceme vytvořit nabídku jak pro děti, kteří si chtějí zaplavat jednou týdně jednu hodinu a jinak preferují jiné volnočasové aktivity, tak i těm několika málo, kteří se rozhodli pro závodní plavání a téměř každodenní dřinu v bazénu. Hlavními hodnotami jimiž se řídíme je smysl pro fair-play, zdraví našich plavců a touhy něco dokázat.

 

Pro zajištění naplňování výše uvedených cílů má velký podíl také vedení plaveckého bazénu, které nám vychází maximálně vstříc. Bez jejich podpory a také podpory města Hodonín a jejich grantového systému a dalších sponzorů  (zejména rodičů samotných) by náš plavecký tým nemohl v dnešní době prakticky fungovat.

 

Činnost a rozsah aktivit

Aby mohli naši plavci dále trénovat a soutěžit i po dovršení dospělosti, rozšířili jsme v roce 2020 naší činnost i na družstvo dospělých, které působí zejména v seriálu Českého poháru v dálkovém plavání. Naše členská základna zahrnuje cca 140 dětí a 15 dospělých.

Současně s každotýdenním trávením času na bazéně v Hodoníně a v letních měsících na koupališti v Hodoníně organizujeme pro děti s perspektivou účasti na závodech, krajských a republikových přeborech plavecké soustředění (Blansko, Hustopeče, Hodonín). Naši plavci se pravidelně účastní plaveckých závodů nejen v Jihomoravském kraji, ale v celém ČR. Úspěšná účast na závodech a přeborech tvoří nejlepší vizitku našeho oddílu. Za posledních deset let plavci z našeho oddílu získali téměř tisícovku různých medailí včetně několika titulů Mistr ČR. Od loňského léta se naši plavci začali účastnit také Českého poháru v dálkovém plavání, které probíhá v letních měsících prakticky po celé ČR. Každoročně se tito plavci účastní i závodů
v rakouském Tullnu.

Oddíl sportovního plavání Hodonín je od roku 2016 také členem České triatlonové asociace. Našim plavcům chceme dát možnost rozvíjet jejich sportovní schopnosti a potenciál i mimo bazén. Chceme dětem nabídnout novou motivaci a myslíme si, že triatlon je pro sportovní plavce ideálním sportem, kde můžou zúročit své hodiny v bazénu. Hlavní triatlonová sezóna se odehrává v letních měsících, kdy mají plavci prostor se těchto soutěží zúčastňovat. Z tohoto důvodu se také již 5x uskutečnilo víkendové cyklosoustředění v Radějově či Čeložnicích, kde si účastníci měli možnost vyzkoušet jízdu ve zvlněném terénu, vyjíždění a sjíždění prudkých svahů, brždění, zatáčení, přejíždění překážek a měli možnost posílit své dovednosti a fyzickou zdatnost na kole. 

 

Po rekonstrukci hodonínského krytého bazénu jsme se také vrátili k organizování závodů a akcí jako je: jarní Velká cena Hodonína, podzimní Hodonínské sprinty, jarní a podzimní Krajské přebory mladšího žactva. Dále ve spolupráci s městem Hodonínem pořádáme každoroční soutěž měst. V neposlední řadě pořádáme otevřené závodů v dálkovém plavání Lužická míle na Lužáku v Lužicích u Hodonína.

 

 

V příloze naleznete stanovy našeho spolku: 14-03-2018_12-57-47.pdf (273407)

 

 

Činnost Oddílu sportovního plavání Hodonín finančně podporuje Město Hodonín