Základní info, vize a poslání

Základní informace

Činnost našeho oddílu se datuje od roku 1968 kdy plavci trénovali v bazénu v areálu cihelny. S dokončením výstavby krytého plaveckého bazénu v roce 1983 došlo k přesunu do těchto prostor, kde plaveme dodnes. Do roku 2012 působil oddíl plavání pod hlavičkou TJ Slovan. V roce 2012 došlo k osamostatnění a založení samostatného občanského sdružení ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ HODONÍN (OSP Hodonín). V roce 2015 došlo k transformaci na spolek dle NOZ.

 

V současné době máme přes 120 plavců a plavkyň, především z řad dětí,  kterým se pod odborným dohledem věnuje  10 trenérů. Tréninky probíhají v Krytém plaveckém bazénu Hodonín dvakrát týdně, vždy v pondělí a středu, kdy máme obsazený celý bazén. Krytý plavecký bazén prošel v letech 2014-2017 kompletní rekonstrukcí, kdy jsme navštěvovali bazén v Ratíškovicích. Naši plavci tak mají v současné době možnost trénovat v nejmodernějších podmínkách.

 

Vize a poslání našeho oddílu

Posláním našeho oddílu je rozvíjení obecné fyzické zdatnosti dětí a mládeže skrze plavání, čímž přispíváme k tvorbě moderní, kulturní a zdravé občanské společnosti. Jádrem činnosti je poskytování odborného vedení dětí a mládeže ve věku cca 5 - 18 ti let ve velmi širokém spektru výkonnosti. Smyslem je zajištění přístupu k různým výkonnostním úrovním co největšímu počtu dětí. Chceme vytvořit nabídku jak pro děti, kteří si chtějí zaplavat jednou týdně jednu hodinu a jinak preferují jiné volnočasové aktivity, tak i těm několika málo, kteří se rozhodli pro závodní plavání a téměř každodenní dřinu v bazénu. Hlavními hodnotami jimiž se řídíme je smysl pro fair-play, zdraví našich plavců a touhy něco dokázat.

 

Pro zajištění naplňování výše uvedených cílů má velký podíl také vedení plaveckého bazénu, které nám vychází maximálně vstříc. Bez jejich podpory a také podpory města Hodonín a jejich grantového systému a dalších sponzorů  (zejména rodičů samotných) by náš plavecký tým nemohl v dnešní době prakticky fungovat.

V příloze naleznete stanovy našeho spolku: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=43283506&subjektId=787979&spis=782829

 

 

Činnost Oddílu sportovního plavání Hodonín finančně podporuje Jihomoravský kraj a Město Hodonín