Nábor dětí a nové kurzy

 

Aktualizace 11.9.2023:

Z DŮVODU DOSAŽENÍ KAPACITY AKADEMIE,
DALŠÍ ZÁJEMCE, BOHUŽEL JIŽ PŘIJÍMAT NEMŮŽEME.

 

Aktualizace pro zájemce:

V letošním roce jsme se rozhodli, po vzoru jiných plaveckých klubů v ČR, poněkud změnit systém náboru s tím, že nebudeme pořádat náborovou hodinu, ale nabídneme všem zájemcům ve věku 6 – 8 let místo v „plavecké akademii“.

 

Plavecká akademie je specializovaná skupinka začátečníků (plavci i neplavci, jež začínají potápět hlavu a vydechovat pod vodu, lehnou si s pomocí na vodu a dokážou kopat nataženýma nohama na břehu), kteří se v průběhu jednoho až dvou pololetí připraví na zařazení do tréninkových skupin plaveckého oddílu, a to jak na sportovní, tak i rekondiční úrovni. Po absolvování akademie bude individuálně řešeno pokračování každého dítěte, dle dosaženého progresu.

 

Plavecká akademie bude v prvním pololetí probíhat od středy 13. září do středy 24. ledna, což znamená 19 tréninkových hodin. Prvních 7 hodin tréninku děti absolvují v malém bazénku, postupně po osvojení základů dýchání do vody, splývání atd. se přesunou do krajní dráhy velkého bazénu. Trénink je veden našimi nejzkušenějšími trenérkami, většinou v počtu dvou na jednu dráhu. V jedné skupince může být maximálně 12 dětí.

 

Tréninky plavecké akademie budou probíhat ve středu vždy od 16:00 do 17:00. V 16:00 je již začátek tréninku a je potřeba, aby děti byly na bazénu 15 minut předem.

Cena za jedno pololetí je 3000Kč, placeno jednorázově převodem na BÚ spolku. Kompenzace se v případě jednotlivých absencí neposkytuje. V případě dlouhodobé absence (dlouhodobá nemoc, zranění apod.) se vždy individuálně domluvíme.

 

V případě zájmu o zařazení do plaveckého kurz prosíme rodiče, aby zaslali na email plavani.hodonin@seznam.cz následující údaje:

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození dítěte

Kontaktní email

kontaktní telefon

 

Děkuji

Jiří Beneš

 

_____________________

Obecné informace,

 

organizace tréninků se shoduje s organizací školního roku. Tedy rok je rozdělen do dvou pololetí září - leden a únor - červen. 

 

Hlavní tréninkové bloky jsou v pondělí a středu od 16:00 do 19:00. Různé skupiny mají různé délky a četnost tréninků. 

Začátečníci většinou 1 hod. týdně a to buď v pondělí 16:00 - 17:00, nebo ve středu ve stejném čase. 

 

Vzhledem k velkému zájmu a nemožnosti přijmout (z kapacitních důvodů) všechny zájemce, organizujeme pro vybrané 6 - 7 leté děti, které se nevešly do běžné tréninkové skupiny, přípravné kurzy, které probíhají v měsících říjen až prosinec v úterý od 16:30 až 17:30. Cílem přípravného kurzu je nachystat děti k následnému přijetí do tréninkové skupiny.

 

Po proběhnutí náborové hodiny kontaktujeme rodiče s nabídkou zařazení dítěte do konkrétní tréninkové skupiny a v případě akceptace zasíláme formální přihlášku k vyplnění, informace k úhradě příspěvků a další informace k organizaci tréninků.

 

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že ačkoliv máme širokou pyramidovou strukturu (z hlediska výkonnosti), přesto jsme primárně sportovní plavecký klub a proto upřednostňujeme děti s předpoklady k závodnímu plavání. V každém případě doporučujeme začínat s počátkem školní docházky, tedy v první či druhé třídě. U 6-7 letých dětí posuzujeme zejména "cit" pro vodu, umění se položit na vodu a splývat, nebát se vody a potopení. Není nutno zvládat plavecké styly. Na druhou stranu je do předu potřeba upozornit na skutečnost, že nemáme kapacitu učit plavat 10 leté neplavce. Děti 10+ přijímáme pouze výjimečně, pokud je možno zařadit do existující tréninkové skupiny.

 

S pozdravem

Jiří Beneš

 

Kontakty na trenéry (prosím nekontaktujte je ohledně přihlášek):

p. Beneš Jiří – 606 671 621 (předseda spolku)

p. Marek Jedlička 602 746 809

p. Zdeněk Dvořák 774 420 014

p. Miroslav Mífek 725 658 704

pí. Tománková Petra - 728 914 146 

pí. Denisa Kusáková 602 625 443

p. Slavík Pavel – 721 067 749 

pí. Klásková Věra – 724 514 607 

pí. Zubalíková Jaroslava - 604 870 425 

p. Dvořáček Pavel –  606 455 495 

 

 

 

Vedení oddílu:

 

Naši trenéři: