Začínáme trénovat, září 2021

23.08.2021 15:11

Vážení rodiče,

 

dovoluji si Vás informovat, že počátkem nového školního roku plánujeme opětovně zahájit tréninky plavání. Jelikož jsme byli loni nuceni z epidemiologických důvodů ukončit tréninky zhruba po měsíci, tak navážeme tam kde jsme loni skončili. Předpokládáme tedy rozdělení dětí identicky, jako to bylo loni v září. Vzhledem k tomu, že od března 2020 působíme ve velmi omezeném rozsahu a většinu doby jsme měli činnost přerušenou, je možné, že má evidence obsahuje chyby a nejsou tam zahrnuty poslední změny dohodnuté loni v září. Taktéž se tam mohou ocitnout děti, které již skončili. V takovém případě prosím rodiče o shovívavost a dovoluji si Vás požádat, abyste mě v takovém případě informovali a já Vás vymazal z databáze a dále již „neotravoval“ další komunikací.

 

Prosím všechny rodiče, aby zkontrolovali přiloženou tabulku a dali mi vědět, pokud tam něco nesedí.

 

Organizace prvního pololetí:

Oficiálně tréninky začínají v pondělí 6. září. První zářijový týden budou trénovat pouze závodní plavci, tedy ve středu 1. září plavci z dráhy 2, 3 a 5.

 

Prázdniny a státní svátky kdy nebudeme trénovat (pokud nebude domluveno individuálně) vychází letos následovně:

Svatý Václav, úterý 28. září.

Den vzniku samostatného Československa, čtvrtek 28. října

Podzimní prázdniny, pátek 29. října. (pozn. pro školy začínají podzimní prázdniny již ve středu 27.10., ale tuto středu budeme normálně trénovat)

Den boje za svobodu a demokracii, středa 17. listopadu

Vánoční prázdniny, čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

 

Soustředění

V říjnu plánujeme uspořádat cyklosoustředění, tak jak jsme již dělali v minulosti (Lučina, Čeložnice). Momentálně hledáme vhodný termín a ubytování. Soustředění plánujeme pro děti od 8 let výše a zhruba pro 50 účastníků. Bude to čistě víkendová akce pátek – neděle.

Pro referenci fotky z posledního soustředění: https://plavanihodonin.rajce.idnes.cz/Cyklosoustredeni_Celoznice

Až bude termín doladěn, zašlu bližší informace.

 

Členské příspěvky

Vzhledem k situaci, kdy se 1.5 roku nedalo trénovat a část členů zaplatila příspěvky na první pololetí 2020, načež byly tréninky v březnu ukončeny, následně část členů zaplatila v září na druhou polovinu 2020 a v říjnu přišla stopka opět, budeme na následující období vybírat výrazně snížené členské příspěvky, a to ve výši, abychom splnili dotační podmínky města Hodonína a Národní sportovní agentury. Obě instituce nám poskytli dotaci na rok 2021 a jednou z podmínek je dosažení určité procentuální výše vybraných členských příspěvků. Jelikož byla situace složitá a není prostor rozpočítávat kdo kolik odchodil tréninků a kolik zaplatil, určili jsme na příští půlrok členské příspěvky v následující minimální výši 300- 600 Kč dle počtu hodin. Pouze závodní plavci s větším počten tréninkových hodin budou mít příspěvek 1500Kč. Výši členského příspěvku a variabilní symbol naleznete na druhém listu přiloženého Excelovského souboru.

 

Bezinfekčnost

Na základě aktuálních opatření můžeme organizovat tréninky bez větších omezení (při vstupu mít nasazený respirátor a dodržovat 1.5m rozestupy). Jelikož se tréninky konají na krytém bazéně, je nutné splňovat alespoň jednu podmínku bezinfekčnosti. Jelikož je drtivá většina našich členů školou povinná, předpokládáme, že všechny děti budou testovány v rámci školní docházky: osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

U organizovaných tréninků, kde trénink probíhá v uzavřeném neměnném kolektivu, jsme povinni jednou týdně splnění této podmínky kontrolovat formou předložení čestného prohlášení zákonného zástupce. Formulář čestného prohlášení přikládám a bude ke stažení i na našich webových stránkách. Prosím, aby děti jednou týdne toto prohlášení přinesli. U členů, kteří bezinfekčnost splňují tím, že mají ukončené očkování, stačí jednou zaslat (předložit) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR, dále již není nutno čestné prohlášení předkládat.

 

Závěr

Závěrem prosím všechny rodiče, aby zkontrolovali přiložený soubor a v případě jakýchkoli nejasností mě co nejdříve informovali.

 

Pevně věřím, že letos již budeme moci fungovat s minimálními omezeními. Velmi se na to těšíme a jsme na to nachystáni.

 

S pozdravem

 

Jiří Beneš