Začátek kurzů podzim 2014

26.08.2014 08:12

Začátek kurzů podzim 2014

Blíží se konec prázdnin, všichni trenéři se již vrátili z dovolených a tak jsme na základě předchozích zkušeností rozdělili děti do skupin dle výkonnosti, věku atd. V příloze tohoto emailu, jakožto i na našem webu v sekci Nábor najdete detaily pro jednotlivé děti v souboru „2014 Plavecké kurzy podzim – info pro rodiče 25.8.2014“. Informace k provedení plateb naleznete v souboru Informace k platbám podzim 2014.

 

Velice děkujeme zájem, který nám projevujete a velice nás mrzí, že vzhledem k časovým možnostem nemůžeme zcela vyhovět všem požadavkům. Letos se nám opět přihlásilo nových 37 dětí, zejména nižšího věku 6-7 let a tedy uspokojení této tréninkové skupiny je značně problematické. Máme zde přes 70 dětí a jelikož tito nejmenší mohou trénovat pouze v krajní dráze, je nutno mít celkem 5 tréninkových hodin po cca 15 dětech. Proto jsme tak jako loni ponechali jednu tréninkovou hodinu od 16:00-17:00 v pondělí a středu a nově jsme přidali jednu hodinu i na čtvrtek 16:00-17:00. Zde bych rád zdůraznil, že ještě čekáme na finální potvrzení ze strany provozovatele bazénu ohledně této dodatečné čtvrteční lekce. Pokud by došlo ke změně, dáme neprodleně vědět. Potvrzení ze strany bazénu budeme mít v pátek 29.8.

 

Tréninky a kurzy oficiálně začínají v pondělí 8. září (pro ty co chodí v pondělí) resp. ve středu 10. září (pro ty co chodí ve středu). Ukončení podzimního semestru je pro nejmenší plavce od trenérek Zubalíkové a Kláskové před Vánocemi, konkrétně v pondělí 15. resp. středu 17. prosince. Pro ostatní 26. resp. 28. ledna. Detaily o průběhu budeme pravidelně aktualizovat.

 

Pro závodníky, kteří reprezentují klub na mistrovských soutěžích (krajské přebory a výše) je začátek tréninků již ve středu 3. a pátek 5. září v 17:00 kdy máme dvě dráhy.

 

Tréninky budou probíhat jako vždy od 17:00 do 19:00 dle zařazení jednotlivých dětí. Jak již bylo uvedeno nejmenší plavci mají z důvodu velkého počtu dětí ještě hodinu i od 16:00 do 17:00. Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, že děti chodí na trénink 10 minut před začátkem tak, aby hodina mohla začít přesně v určený čas. V pondělí 8. a středu 10. září rozdělíme děti do drah. V přiloženém excelovém souboru je i předběžné rozdělení dětí do drah pro lepší počáteční orientaci. Děti ať jdou k dráze, která v souboru uveden. V případě potřeby budou děti přeřazeny v průběhu měsíce září. Ve vestibulu bude i naše kontaktní osoba, která případně předá detailní instrukce.

 

Pevně věřím, že tréninky a kurzy proběhnou bez komplikací ke spokojenosti všech zúčastněných. O naší základnu zhruba 170 dětí se bude starat skupina 10 trenérů tak jako v minulosti.

 

V případě dotazů ohledně umístění do kurzů kontaktujte prosím Mirka Šivela, nejlépe emailem na plavani.hodonin@seznam.cz.

S pozdravem

 

Jiří Beneš

předseda oddílu