Vize a poslání našeho oddílu

03.01.2012 13:09

Posláním našeho oddílu je rozvíjení obecné fyzické zdatnosti dětí a mládeže skrze plavání, čímž přispíváme k tvorbě moderní, kulturní a zdravé občanské společnosti. Jádrem činnosti je poskytování odborného vedení dětí a mládeže ve věku cca 5 - 18 ti let ve velmi širokém spektru výkonnosti. Smyslem je zajištění přístupu k různým výkonnostním úrovním co největšímu počtu dětí. Chceme vytvořit nabídku jak pro děti, kteří si chtějí zaplavat jednou týdně jednu hodinu a jinak preferují jiné volnočasové aktivity, tak i těm několika málo, kteří se rozhodli pro závodní plavání a téměř každodenní dřinu v bazénu. Hlavními hodnotami jimiž se řídíme je smysl pro fair-play, zdraví našich plavců a touhy něco dokázat.

 

Pro zajištění naplňování výše uvedených cílů má velký podíl také vedení plaveckého bazénu, které nám vychází maximálně vstříc. Bez jejich podpory a také podpory města Hodonín a jejich grantového systému a dalších sponzorů  (zejména rodičů samotných) by náš plavecký tým nemohl v dnešní době prakticky fungovat.