Velká cena Hodonína

03.03.2015 16:04

V sobotu 14.3. se na našem bazéně v Hodoníně uskuteční jubilejní 30. Velká cena Hodonína v plavání. Plánujeme širší účast našich vlastních závodníků v počtu cca 50 dětí. Vybrané děti budou v průběhu tréninků v tomto týdnu informováni svým trenérem. Prosíme o potvrzení účasti na dalším tréninku. V případě jakékoli změny (nemoc apod.) prosíme o informaci na email plavani.hodonin@seznam.cz

 

Sraz na závody je v 7:45. V 8:00 začíná rozplavání. V 9:00 začátek závodů. Ukončení závodů se předpokládá v 13:00. Podrobný rozpis závodů v příloze.

 

Poznámka: vzhledem k neznámému počtu přihlášených dětí do jednotlivých disciplín a vzhledem k různé výkonnosti jednotlivých plavců, nelze určit kdy se přesně bude plavat ta která disciplína. Závody probíhají tak, že na sebe navazují jednotlivé rozplavby jedna za druhou bez zbytečných prostojů. Jedinou výjimkou jsou krátké přestávky na vyhlášení vítězů.

 

Jiří Beneš

 

2015 Velká cena Hodonína.pdf (102170)