Ukončení, přihlašování a granty

20.06.2013 15:05

Vážení rodiče,

 

velmi úspěšná jarní sezóna roku 2013 se chýlí ke konci, a proto mi dovolte, abych Vás informoval o závěrečné organizaci, přihlašování a uděleném grantu ze strany města Hodonína. 

Ukončení sezony

Včera ve středu 19. 6. jsme měli poslední řádný trénink v tomto půlroce. Příští týdny nás čekají poslední dva "tréninky" ve kterých proběhnou tradiční oddílové závody a vodní pólo. V pondělí 24. 6. proběhnou od 17:00 oddílové srovnávací závody (viz sekce  Fotogalerie). Tyto závody jsou určeny pro všechny děti, tedy jak pondělní tak středeční. Prosím, aby všechny děti přišli v 16:50 tak, abychom v 17:00 mohli skutečně začít. Děti dostanou diplom s dosaženými časy. Předání diplomů proběhne částečně v pondělí (co se stihne), zbytek ve středu. Ve středu 26. 6. proběhne krátké školení před prázdninami (něco málo o záchraně tonoucího) a hlavně volná zábava - vodní pólo. Tím bude jarní/letní sezóna úspěšně ukončena.

Pokračování v kurzech 

Co se týče pokračování v kurzech v dalším půlroce, budeme se vše snažit opět zjednodušit a udržet co nejjednodušší komunikaci. Apriori předpokládáme, že ti co chodili do kurzů v minulém období, tak mají zájem pokračovat i v dalším. Není nutno tedy nic potvrzovat. V následujících dvou týdnech na našich stránkách v sekci Nábor dětí naleznete excelovskou tabulku s nabídkou přiřazení Vašeho dítěte do dalších kurzů. Samozřejmě, pokud někdo již chodit neplánuje, prosíme o krátkou zprávu, abychom mohli místo nabídnout dalším zájemcům. Ceny, čísla účtů i variabilní symboly zůstávají beze změny. Vše bude v této sekci opětovně uvedeno.

 

Rád bych zde prezentoval jednu záležitost týkající se počtu hodin pro jednotlivé děti. V současné době jsme 100% kapacitně zaplněni a musíme provést optimalizaci využití drah. Náš oddíl je založen na tom, že vytváří širokou nabídku jak pro děti, které berou plavání jako zájmový kroužek, tak pro děti, kteří se plavání věnují na sportovní úrovni. Musím říct, že nás velmi baví práce se všemi skupinami bez rozdílů výkonnosti či věku. Až na drobné výjimky jsou děti hodné a rozvíjejí se dle svých možností. Proto budeme v příštím období více diferencovat mezi rekreačními plavci a závodními plavci. Abychom vytvořili prostor pro přijetí nových dětí, jakož i pro talentované děti z nejmenších kategorií, budeme při přiřazování do kurzů brát v potaz jak věk, tak výkonnost a i skutečnost zdali plavec jezdí na závody či ne. Pro rekreační plavce se nám jeví naprosto dostatečné, aby se zdokonalovali v rámci 1 (max 2) hod týdně. Na 4 hodiny týdně budou zařazeni pouze plavci, kteří mají zájem jezdit na závody a to sice 5 – 10 za půlrok (dle výkonnosti).

 

Proto nyní Mirek Šivel s jednotlivými trenéry připravují tuto optimalizaci a ta bude uvedena v naší nabídce, jak je zmíněno výše.

Granty města Hodonína

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám donesli grantovou poukázku. V průběhu měsíce května zastupitelstvo Hodonína schválilo dotace sportovním organizacím a našemu oddílu přiřkli celkem 145.200Kč, což je nejvíce v naší historii. Celá dotace bude použita na náklady spojené s pronájmem bazénu. Tímto se nám uvolní naše vlastní peníze, které budeme moci použít na investici do dalších plaveckých pomůcek (plouve, monoploutve, šnorchly atd.).

 

Dále Vás o všech nových záměrech či skutečnostech budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

Jiří Beneš