Pokračování tréninků v době nouzového stavu

05.10.2020 10:09

Vážení rodiče,

 

jak dobře víte vstupují dnes v platnost nová opatření. Nicméně, přijatá opatření nás v tuto chvíli nijak neomezují v pořádání tréninků, neboť splňujeme pdmínky uvedené v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření.

 

Konkrétně vláda v článku II. usnesení omezuje sportovní činnost následovně:

 

"2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,"

 

Máme spočítáno, že jedné tréninkové jednotky se v určeném rozhodném okamžiku účastní maximálně 110 sportovců a trenérů. Po započtení personálu bazénu vždy spolehlivě splňujeme podmínku limitu do 130 osob.

 

Proto tréninky pokračují (prozatím) bez omezení. V případě jakékoli změny Usnesení vlády budeme samozřejmě adekvátně reagovat.

 

V neposlední řadě Vás ještě jednou prosím o maximální spolupráci, dodržování všech hygienických opatření a neposílejte prosím děti na trénink při zmámce jakéhokoli respiračního onemocnění.

 

Děkuji

 

Jiří Beneš