Plavci z Hodonína na kanálu La Manche

20.07.2023 13:34

Legendární úžinu mezi Anglií a Francií se letos pokusí zdolat štafetovým způsobem šest členů z Oddílu sportovního plavání Hodonín. 

Termín přeplavby je rezervován na srpen letošního roku, přesněji proběhne ve dnech 2. – 8. 8. 2023. V rozmezí těchto několika dní budou plavci připraveni v anglickém přístavním městě Dover, kde budou čekat na nejvhodnější počasí na zahájení přeplavby. 

Šestičlenná skupina se bude střídat v pravidelném hodinovém intervalu, přičemž vzdálenost více než 33 km by měli zvládnout za 10–12 hodin. Jejich soupeřem bude nejen vzdálenost, ale především chladná slaná voda, proudy a všudypřítomné vlny. Start obvykle za číná v brzkých ranních hodinách. Doprovázet je bude zkušený lodivod Stuart Gleeson s lodí See Leopard. Na palubě bude na plavce dohlížet trenér Zdeněk Dvořák a předseda plaveckého oddílu Jiří Beneš, přičemž právě jejich dcery Anna a Adéla tvoří ženskou část štafety. Dalšími členy jsou Jakub Slezák, Matěj Belka, Pavel Dvořáček a Marek Jedlička. 

Myšlenka na přeplavbu kanálu La Manche vznikla cca před dvěma lety, kdy byly dlouhodobě zavřené bazény a plav ci se díky tomu začali intenzivně věnovat otužování. S plaváním na otevřené vodě mají všichni členové štafety mnohale té zkušenosti. Společně se účastní dál koplaveckých závodů. Na kanále však budou mít všichni svoji velkou premiéru. 

Tato akce je finančně velmi náročná, proto velký dík patří podporovatelům a partnerům tohoto sportovního projek tu. Poděkování patří také městu Hodonín, které plavání dlouhodobě podporuje. 

Aktuální polohu plavců při pokusu bude možné sledovat na odkazu: 

www.channelswimmingassociation.com/pi lots/sealeopard

Partneři, kteří nás na cestě přes La Manche podporují: