Plavání & Covid-19 - aktualizace situace

20.04.2020 12:47

Vážení rodiče,

 

na základě včera zveřejněného „jízdního řádu“ uvolňování opatření zavedených vládou a krizovým štábem, se zdá nepravděpodobné, že bychom v tomto pololetí mohli ještě organizovat standardní tréninky na krytém bazéně. Jiné náhradní aktivity v menších tréninkových skupinách na otevřených plochách budou pravděpodobně možné až po 8. červnu. Upřesňování uvolňování budeme samozřejmě sledovat a pokud to bude možné, budeme organizovat alespoň tento náhradní program.

 

Díky těmto restriktivním opatřením a dočasnému ukončení činnosti z vyšší moci, byl náš oddíl schopen odtrénovat zhruba 25% plánovaných tréninkových dávek a proto se Výkonný výbor našeho spolku shodl na návrhu kompenzací. Část nákladů oddílu je spojeno přímo s odtrénovaným časem, zejména nájmem bazénu, startovným na závodech atd., ale část nákladů je na provozu nezávislá (licence SW, webové stránky, poplatky Svazu, propagace, nákup tréninkových pomůcek a dresů atd.) a nabíhá i v době naší nečinnosti. Celkově všechny tyto náklady dosáhly zhruba 60% plánované výše (z toho zhruba polovinu tvoří nájem bazénu za odplavané tréninky). Jenom pro informaci, v uvedených nákladech vůbec nejsou odměny trenérů, které byly pozastaveny a prozatím nebyly letos vůbec hrazeny. Naštěstí má náš klub rezervu a zároveň počítáme s podporou města (dotace za grantové poukázky) a proto navrhujeme níže uvedenou kompenzaci členských příspěvků. Různé tréninkové skupiny mají jiný poddíl na spotřebě nákladů, a proto je kompenzace členěna následujícím způsobem:

 

Skupina chodící 1x týdne na 1 až 1.5 hodiny, tedy členské příspěvky ve výši 1000 – 1500Kč: kompenzace 60 % skutečně zaplacených příspěvků na I. polovinu 2020

Skupina chodící na 2 až 4 hodiny týdně (1800/2700/2800Kč) – kompenzace 50% skutečně zaplacených příspěvků na I. polovinu 2020

Skupina „závodních plavců“ - kompenzace 40% skutečně zaplacených příspěvků na I. polovinu 2020

 

Toto je prvotní návrh na základě aktuálně známých skutečností. V případě výrazných změn v nastalé situaci, si vyhrazujeme právo ještě tento návrh revidovat (oběma směry).

Primárně počítáme s tím, že kompenzace bude vyrovnána snížením příspěvku na další pololetí. Pokud by někdo nepokračoval, tak vrácení části příspěvku by proběhlo až v červnu / červenci (po inkasu dotace od Města Hodonína). Pevně věřím, že většina bude chtít pokračovat, neboť sport a plavání zvláště, je základním prvkem tvorby imunity, dostatečné kapacity plic a odolnosti vůči respiračním nemocem.

Zejména pevně věříme, že jste všichni zdrávi a že tuto zatěžkávací zkoušku zdárně překonáme a vrátíme se k normálnímu životu. Berte prosím výše uvedenou informaci, jako prvotní. Očekávám, že koncem května, či začátkem června Vás budu kontaktovat s finálním návrhem kompenzací a formou jejich čerpání.

Jedná se skutečně o mimořádnou situaci, se kterou nejsou žádné zkušenosti, proto prosíme o toleranci a shovívavost.

S pozdravem

Jiří Beneš

předseda spolku