Organizace přihlášek srpen 2018

15.08.2018 15:06

Organizace přihlášek srpen 2018

na základě vyhodnocení výkonnosti, kapacity klubu a sportovního zaměření oddílu byl vytvořen trenéry seznam cca 130 dětí se kterými bychom rádi počítali v další činnosti. Rodiče těchto dětí oslovujeme emailem 15. srpna se žádostí o potvrzení zájmu. Na základě jejich potvrzení a na základě výběru nováčků ze dne 21.srpna vytvoříme do 22. srpna finální představu o rozdělení do tréninkových skupin a rozpisu tréninků. V případě, že budou volná místa, nabídneme tyto dalším zájemcům.

 

Po tomto období očekáváme již minimální úpravy. S tréninky se začne 10. září (kromě vybraných závodních plavců). Do 20.září bude nutno uhradit členský příspěvek, abychom považovali přihlášku za závaznou. Případné neuhrazení považujeme za ukončení členství a místo nabídneme dalším zájemcům.

 

Z důvodu změn legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, vyžadujeme u každého, i stávajícího, člena písemné potvrzení akceptace našich podmínek s nakládáním s osobními údaji.