Informace k výdeji grantových poukázek na sport dětí a mládeže na rok 2021

25.11.2020 11:22

Vážení rodiče,

tak jako každý rok vypisuje Město Hodonín grantový program na podporu sportující mládeže formou grantových poukázek.

Tento program se týká dětí bydlících, nebo studujících v Hodoníně a narozených v letech 2002 až 2012 (za mladší děti obdrží klub paušální příspěvek, bez grantové poukázky). Pro náš klub tato podpora představuje zhruba 1/3 celoročních příjmů na krytí provozních nákladů a je tedy pro nás velmi důležitá. Většina z Vás nám grantové poukázky již v minulosti dávala, takže se nejedná o nic nového.

Nicméně vzhledem k letošní pandemické situaci Město přišlo se zjednodušeným výběrem poukázek, kdy rodič nemusí osobně na Městský úřad, ale může o poukázky zažádat emailem (případně telefonicky či poštou). Každé dítě má nárok na 2 poukázky a může je rozdělit pro 2 různé oddíly. Pokud chcete podpořit pouze 1 oddíl, napište, že pro oddíl chcete obě poukázky. Na základě Vaší žádosti Vám Městský úřad pošle grantovou poukázku poštou. Tuto grantovou poukázku je možno předat oddílu opět buď emailem, nebo je možno vhodit do schránky na náměstí v Hodoníně.

Níže Vám zasílám podrobný postup, jak správně postupovat:

Žádost na Městský úřad: O grantovou poukázku na rok 2021 můžete požádat od 1.11.2020 do 21.12.2020 těmito způsoby: Zasláním e-mailu na adresu: poukazky@muhodonin.cz Telefonicky na tel. číslech 518 316 117, 518 316 381. Poštou na adresu: Městský úřad Hodonín, p.Rachunková Věra, Národní třída 25, 695 01 Hodonín. Osobní návštěvou. V rámci žádosti je nutné sdělit tyto údaje (stačí prostě napsat do těla emailu): Příjmení a jméno dítěte Datum narození dítěte Trvalé bydliště dítěte Navštěvovanou školu v Hodoníně případně Dětský domov či náhradní rodinnou péči (tyto údaje jsou potřebné, jen v případě, že dítě nemá trvalé bydliště v Hodoníně) Název sportovního klubu (ů) včetně druhu sportu, kam bude poukázka (y) odevzdána (y) = ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ HODONÍN z.s., plavání (zde můžete samozřejmě uvést i druhý oddíl, potom každý oddíl obdrží po jedné poukázce) v případě nejasností je možno kontaktovat paní Rachunkovou na tel. 518 316 117

Předání grantové poukázky Na základě takto podané žádosti Vám následně grantové poukázky zašle Městský úřad na adresu trvalého pobytu dítěte. Grantové poukázky je následně možno předat oddílu následovně: Naskenovat a zaslat na můj email jiri.benes@moraviasystems.cz (preferovaná varianta) Vhodit do schránky na náměstí: Marek Jedlička, Masarykovo náměstí 120/22, 695 01 Hodonín (vchod napravo vedle obchodu Hudebniny Jedlička) poslat poštou na uvedenou adresu pokud nevyhovuje ani jedna možnost, tak mi prosím zavolejte, domluvíme individuální předání (606 671 621) Přestože je vydávání poukázek možné až do 21.12.2020, prosím vás abyste to nenechávali na poslední chvíli a snažili se, abyste mi do tohoto data již poukázky odevzdali. Já musím přes Vánoce vše zpracovat a nachystat grantovou žádost, což je asi 30 stránek příloh a dokumentů

Děkuji za pochopení

Jiří Beneš

předseda OSP Hodonín, z.s.