Hodonín získal 3.místo ve štafetě měst

14.11.2014 13:53

https://regionrevue.eu/cz/view.php?cisloclanku=2014110002&nazevclanku=hodoninsti-si-vyplavali-bronz-pri-zavodu-mest