Grantové poukázky

07.11.2016 08:29

Tak jako každý rok i letos Vás prosíme o podporu formou grantových poukázek města Hodonína. Samozřejmě, že se to týká pouze dětí z Hodonína či dětí v Hodoníně studujících. Rodiče, jejichž dětí se to netýká, prosím, aby tento email ignorovali.

 

Změnou a novinkou letošního roku je skutečnost, že poukázky budou vydávány pouze pro děti nad 8 let, tedy pro děti narozené od 1.1.1998 do 31.12.2008.

U mladších dětí dojde k poskytnutí prostředků pouze na základě předložení jejich seznamu sportovní organizací.

Poukázky mohou rodiče, případně děti starší 15 let, vyzvednout od 1.11.2016 do 21.12.2016 každý pracovní den na městském úřadu, na odboru ekonomiky a financí (Národní třída 25, přízemí, dveře č. 41).

Při vyzvedávání poukázky je nutno nahlásit i sportovní oddíl, kterému poukázku za Vaše dítě chcete přidělit – v našem případě Oddíl sportovního plavání Hodonín.

 

Grantové poukázky ať prosím děti odevzdají na tréninku nejpozději do 22.12.2016

 

 

GRANTOVÉ POUKÁZKY JSOU JEDINOU FORMOU DOTACE, KTEROU NÁŠ ODDÍL OD MĚSTA DOSTÁVÁ. ZÁROVEŇ SE JEDNÁ O VÝZNAMNOU ČÁSTKU NA KRYTÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM BAZÉNU.

PROTO SI DOVOLUJI RODIČE POŽÁDAT O MAXIMÁLNÍ PODPORU V TÉTO OBLASTI.

 

Děkuji za pochopení

 

Jiří Beneš

předseda oddílu