Grantové poukázky pro rok 2019

22.11.2018 15:31

Vážení rodiče,

 

obracím se na Vás, stejně jako v letech předchozích, se žádostí o vyzvednutí grantových poukázek města Hodonína na rok 2019.

 

Město Hodonín pro rok 2019, stejně jako v letech minulých, poskytuje dotace z dotačního programu na podporu sportu dětí a mládeže jednotlivým sportovním organizacím tzv. poukázkovým systémem.

 

Princip spočívá v tom, že Město Hodonín vystaví pro děti a mládež tzv. grantové poukázky. Poukázky budou vydávány pouze pro děti nad 8 let, přesněji pro děti narozené od 1.1.2000 do 31.12.2010. Nárok na poukázku mají děti s trvalým bydlištěm v Hodoníně, nebo v Hodoníně studující (tedy např. dítě z Rohatce navštěvující školu v Hodoníně).

 

Poukázky si mohou rodiče dětí, případně děti starší 15 let, vyzvednout v období od 1.11.2018 do 21.12.2018 každý pracovní den na městském úřadu, na odboru ekonomiky a financí (Národní třída 25, přízemí).

 

Při vyzvedávání poukázky prosím nahlásit název organizace: Oddíl sportovního plavání Hodonín (na každé dítě se obdrží dvě poukázky a můžete je odevzdat jedné, či dvěma různým organizacím, pokud je dítě členem více oddílů)

 

Poukázky pošlete prosím po dětech ať je odevzdají na tréninku, a to nejpozději do 21.12.2018

 

Po Vánočních svátcích budu za oddíl odevzdávat žádost o dotaci a musím to nejprve zpracovat.

 

GRANTOVÉ POUKÁZKY KRYJÍ CCA 30% NÁKLADŮ NAŠEHO ODDÍLU. JEDNÁ SE TEDY O VÝZNAMNOU POLOŽKU NAŠEHO FINANCOVÁNÍ. PROTO PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ MOŽNOST MAJÍ, ABY POUKÁZKY VYZVEDLI.

 

DĚKUJI

 

Jiří Beneš

OSP Hodonín