Grantové poukázky města Hodonín

21.01.2013 15:48

 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Hodonína o Zásadách přidělování dotací ze sportovního fondu pro rok 2013 na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže si Vás dovoluji požádat o podporu oddílu formou grantových poukázek.

 

·         od 15.1 nejpozději do 28.2. můžete pro své děti vyzvednout tzv. Grantové poukázky a to sice na Odboru ekonomiky a financí, který najdete na ul. Národní třída 25, v přízemí 

·         každá grantová poukázka má 3 díly. Jeden si nechává rodič a dva díly může dát jedné, nebo dvěma sportovním organizacím z Hodonína. Pokud tedy dítě chodí pouze do plavání, odevzdá oba díly oddílu plavání. Pokud chodí do dvou sportovních oddílů pak může poukázku rozdělit. Sportovní oddíl musí mít sídlo v Hodoníně.

·         grantové poukázky mohou vyzvednout rodiče dětí narozených mezi 1.1.1994 až 31.12.2007 a splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

o    jsou trvalým pobytem v Městě Hodoníně

o    děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně

o    děti, které navštěvují MŠ, ZŠ, SOU či SŠ v Hodoníně (tedy např. trvalý pobyt v Rohatci, ale navštěvuje Gymnázium v Hodoníně)

 

Prosím o vyzvednutí Grantových poukázek a předání jednoho, či ideálně obou dílků našemu oddílu co nejrychleji avšak nejpozději do konce února. Oddíl musí svou souhrnou žádost předat nejpozději do 15.3. Grantové poukázky jsou jedinou a to významnou formou podpory, kterou nás město Hodonín podporuje. Jedná se o naprosto zásadní příspěvek do našeho celoročního rozpočtu a bude celý použit na pokrytí významné části nájmu bazénu TEZA Hodonín.

 

S pozdravem

 

Jiří Beneš