Grantové poukázky 2020

21.11.2019 16:12

Vážení rodiče,

 

obracím se na Vás, stejně jako v letech předchozích, se žádostí o vyzvednutí grantových poukázek města Hodonína na rok 2020.

 

Město Hodonín pro rok 2020, stejně jako v letech minulých, poskytuje dotace z dotačního programu na podporu sportu dětí a mládeže jednotlivým sportovním organizacím tzv. poukázkovým systémem.

 

Princip spočívá v tom, že Město Hodonín vystaví pro děti a mládež tzv. grantové poukázky. Poukázky budou vydávány pouze pro děti nad 8 let, přesněji pro děti narozené od 1.1.2001 do 31.12.2011. Nárok na poukázku mají děti s trvalým bydlištěm v Hodoníně, nebo v Hodoníně studující (tedy např. dítě z Rohatce navštěvující školu v Hodoníně).

 

Poukázky si mohou rodiče dětí, případně děti starší 15 let, vyzvednout v období od 1.11.2019 do 20.12.2019 každý pracovní den na městském úřadu, na odboru ekonomiky a financí (Národní třída 25, přízemí).

 

Při vyzvedávání poukázky prosím nahlásit název organizace: Oddíl sportovního plavání Hodonín.

Na každé dítě se obdrží dvě poukázky a můžete obě odevzdat jedné organizaci, či dvěma různým organizacím po jedné poukázce, pokud je dítě členem více oddílů. Volba podporované organizace je zcela na Vás (samozřejmě pokud je dítě členem).

 

Poukázky pošlete, prosím, po dětech ať je odevzdají na tréninku, a to nejpozději do 20.12.2019

 

Po Vánočních svátcích budu za oddíl odevzdávat žádost o dotaci a musím to nejprve zpracovat.

 

GRANTOVÉ POUKÁZKY KRYJÍ CCA 30 % NÁKLADŮ NAŠEHO ODDÍLU. JEDNÁ SE TEDY O VÝZNAMNOU POLOŽKU NAŠEHO FINANCOVÁNÍ. PROTO PROSÍM VŠECHNY, KTEŘÍ MOŽNOST MAJÍ, ABY POUKÁZKY VYZVEDLI.

 

DĚKUJI

 

Jiří Beneš

OSP Hodonín