Dotace z rozpočtu města Hodonína

21.04.2014 21:19

Vážení rodiče,

 

dovolte mi, abych Vás informoval, že v uplynulých týdnech byla mezi námi a městem Hodonínem podepsána Dohoda o dotaci ze sportovního fondu na rok 2014 ve výši 156.120Kč.

 

Tato dotace je vyplácena na základě odevzdaného počtu jednotlivých grantových poukázek dětmi, resp. jejich rodiči. V letošním roce jsme vybrali a odevzdali 55 poukázek nesoutěžních a 46 soutěžních (plavci registrovaní u svazu). Výsledek je tedy zhruba stejný jako v roce 2013 a odpovídá naší členské základně a faktu, že řada dětí z našeho klubu je "přespolních".

 

Výši této částky považujeme za přiměřenou a významnou pro provoz našeho oddílu. Proto jsme dlouhodobě zastánci grantového systému i přes jeho určité vady na kráse, nicméně ho považujeme za nejlepší kompromis.

 

Výše uvedená částka kryje zhruba 50% našeho ročního rozpočtu (za rok 2013 = 292tis Kč) a tedy významnou měrou přispívá k tomu, že naší činnost můžeme provádět v současné šíři.

 

Proto bych rád za výkonný výbor našeho sdružení velmi poděkoval Vám rodičům, kteří grantové poukázky vyzvedáváte a odevzdáváte našemu oddílu.

 

S pozdravem

 

Jiří Beneš