Aktualizace situace

03.03.2021 15:38

Vážení rodiče,

po delší odmlce se na Vás opět obracím s aktualizací informací. Sami moc dobře víte, jaká je bohužel současná situace, a tak žádné zásadní pozitivní zprávy přinést nemohu.

Musím po pravdě přiznat, že to, že budou mít děti zakázáno organizovaně sportovat po dobu půl roku jsem si nedokázal připustit ani v nejčernějších myšlenkách.

Pozitivní zprávou je, že klub je stále v „zahřívacím“ módu a jakmile dojde ke zlepšení situace, jsme připraveni okamžitě začít. Uvidíme, jaký bude vývoj, zdali se (pravděpodobně) nejprve otevřou venkovní sportoviště, následně tělocvičny a asi až jako poslední bazény.

Pokud, bude tento průběh, budeme se snažit začít alespoň s venkovními aktivitami, následně s pronájmem haly TEZA a pak snad i návrat do bazénu.

Trenér Zdeněk Dvořák trénuje se svou tréninkovou skupinou (starší závodní plavci) skrze aplikaci ZOOM. Pouští plavcům posilovací a fitness cvičení od renomovaných cvičitelů. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě k této cvičící skupině připojilo, napište mi prosím email. Je nutné mít nainstalovánu aplikaci ZOOM a ideálně gmailový účet.

Dále bych rád poděkoval všem rodičům, kteří nám poskytli grantové poukázky. Přes nelehkou situaci jsme vysbírali shodné množství jako v roce 2019 a tedy budeme mít přibližně obdobnou podporu ze strany města i v letošním roce.

Co se týče členských příspěvků, tak vše budeme řešit až po obnovení činnosti. Od dlouhodobých členů jsme příspěvky vybírali pouze za první pololetí, za druhé již nikoliv. Od nováčků jsme členské příspěvky vybírali v září a zde budeme jistě kompenzovat snížením příspěvků na další období. Jistou výši příspěvků musíme uchovat, neboť na ně jsou vázány dotace, ale určitě nalezneme spravedlivé řešení. Nicméně, tento bod nechávám až na dobu, kdy budeme vědět, že se obnovuje aktivita klubu.

Závěrem si Vás dovoluji všechny požádat o maximální občanskou uvědomělost, sounáležitost a trpělivost, abychom se z této situace co nejdříve dostali.

Pevně věřím, že v příštím emailu už Vás budu moci oslovit se skutečnými pozitivními informacemi.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na opětovné shledání.

Za kolektiv trenérů OSP Hodonín

Jiří Beneš, předseda spolku